CONTACT MET DOS…

SECRETARIAAT
Heb je vragen of wil je meer informatie over onze danscursussen of workshops neem dan contact op met het secretariaat. Aanmeldingen bij voorkeur via deze website, alleen telefonisch als het niet anders kan. Adreswijzigingen e.d. bij voorkeur per e-mail doorgeven.

DOS BAILADORES
Postbus 503
2300 AM Leiden
Telefoon: 071 522 22 33 of 06 542 067 55
E-mail: info@dosbailadores.nl

Handelsregister Kamer van Koophandel: 28067880

IBAN NL72 INGB 0007227455 tnv Stichting Dos Bailadores

LESLOCATIE
Onze dansschool is gelegen aan de Perzikweg 2, 2321 DG in Leiden. Deze locatie beschikt over twee danszalen: een grote zaal met bar en een kleinere zaal. Beide zalen zijn rookvrij en voorzien van airconditioning. Voor de rokers is een aparte ruimte beschikbaar. Er is ruime gelegenheid om gratis te parkeren en treinstation Leiden Lammenschans ligt om de hoek.

Privacyverklaring Dos Bailadores

Dos Bailadores, gevestigd aan de Perzikweg 2, 2321 DG Leiden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Welkom bij Dos Bailadores


Perzikweg 2
2321 DG Leiden
Tel: +31 654206755

Monique Struch is de Functionaris Gegevensbescherming van Dos Bailadores en is te bereiken via info@dosbailadores.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Dos Bailadores verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dosbailadores.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Dos Bailadores verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Voor wettelijke doeleinden, zoals gegevens die nodig zijn voor het doen van belastingaangiftes
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming:
Dos Bailadores neemt GÉÉN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Dos Bailadores bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Dos Bailadores verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Dos Bailadores gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dos Bailadores en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dosbailadores.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dos Bailadores wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Dos Bailadores neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dosbailadores.nl

Foto’s en video opnamen:
Bij Dos Bailadores kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het betreden van onze locatie geeft de bezoeker toestemming aan Dos Bailadores deze opnames voor bovengenoemde  doeleinden te gebruiken.